Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolan, Studievägen, invigd 1951 och hette då Tekniska gymnasiet. De tillhörande institutionsbyggnaderna vid Studievägen uppfördes 1966. Här utexaminerades gymnasieingenjörer med olika inriktningar: kemi, maskin, väg och vatten med flera. Tycho Braheskolan är idag en gymnasieskola med naturvetenskaps-, teknik- och samhällsvetenskapsprogram samt Life Science. Huvudbyggnaden försågs 1970 med reliefen ”Energi” av Lennart Rosensohn. På gården uppsattes tre år tidigare skulpturen ”Trifolia” av Eric Grate. Den placerades 1990 invid gaveln till skolans matsal.