Vilhelm Ekelund

Ekelund, Vilhelm, 1880–1949, författare. Helsingborg har i hög grad satt sin prägel på och inspirerat en produktiv period i Ekelunds författarskap. Denne vår kanske störste skånske diktare, född och uppvuxen i hjärtat av Skåne, hade sin betydelsefulla lyriska period (1900–08) sedan länge bakom sig, då han 1921 bosatte sig i Helsingborg. Dock hade han redan som barn – liksom den beundrade föregångaren Ola Hansson – i ungdomen besökt Helsingborg. ”I värdshuset vid Sundet”, står att läsa redan i hans andra diktsamling ”Syner” (1901). Vid besök i Helsingborg 1908 fick Ekelund nya friska intryck av staden och sundsutsikterna. Just 1908 måste han gå i landsflykt för att undgå en fängelsedom efter slagsmål med en länsman. I Tyskland uthärdade Ekelund till 1912, då han flyttade till Danmark och gifte sig med en danska. När han återvände till Sverige i februari 1921, brottet var då preskriberat, sökte han sig omedelbart till Helsingborg. Där bosatte sig Ekelund först i Raus Plantering (”Provhuset” vid Tallgatan) för att 1930 flytta över till Helsingör men med Helsingborg som främsta uppehållsort och utsiktspunkt. Från 1934 till 1936 bodde Ekelund slutligen på Råå, Mårtensgatan 36.

Om Ekelunds åsikter och litterära planer berättar hans närmaste umgängesvän bibliotekarien K.A. Svensson utförligt i sin bok ”Vilhelm Ekelund i samtal och brev 1922–49” (1958). Många dikter och prosabetraktelser är knutna till Helsingborg och Öresund. Algot Werin berättar i sin gedigna monografi ”Vilhelm Ekelund” (del II, 1908–25) att diktaren just blickar tillbaka på sin tidigare bana under rubriken ”Helsingborg” och noterar fyra punkter på denna ”som alla hänför sig till Helsingborg eller orter i dess närhet”. Bland planerna dessa livsavgörande år på 1920-talet i Helsingborg ingick också att Ekelund skulle utge en tidskrift med titeln ”Utsikt vid Sundet”, tyvärr aldrig realiserad.HL

Läs mera: Solbritt Lindfors Lång, red., ”Diktarnas Helsingborg” (2005).