Torsten Mårtensson

Mårtensson, Torsten, 1889–1968, fil.dr, museichef. Mårtensson föddes i Helsingborg, hans far var Helsingborgs- och Lundakonstnären Jöns Mårtensson. Han blev fil.dr i Lund 1934 på en avhandling om ”Helsingborgs slott under medeltiden”. Redan som tjugofyraåring år 1913 blev han intendent vid Helsingborgs museum där han stannade till sin pensionering. Mårtensson var ledamot av styrelsen för Skånes hembygdsförbund, ledamot i Helsingborgs stads historikkommitté och startade utgivningen av Kring Kärnan, museets årsbok. Han publicerade också ett stort antal skrifter och skrev artiklar i tidningar och årsböcker, varav många rörde Helsingborgs historia.