Flyktingmonumentet / Den danska minnesstenen

Flyktingmonumentet, minnesmärke som står vid Rådhuset mot Drottninggatan. Det restes som minne av de danska flyktingar som kom till staden från Danmark under andra världskriget. Monumentet var ursprungligen från 1945 placerat i Stadsparken, men flyttades till sin nuvarande plats 1958. Det är utfört av den danske skulptören Harald Isenstein.