Den norska minnesstenen

Den norska minnesstenen skänktes av Norge till Helsingborg som tack för den hjälpexpedition till Tyskland där norska krigsfångar befriades. Stenen invigdes 6/5-1955 men restes 1945.

Den norska minnesstenen, placerad mot Drottninggatan. Foto: Sofia Rydell