Daehnfeldts

Daehnfeldts, frölager på Fågelsångsgatan

Daehnfeldts, fröhandel, hade från 1903 sin första affär på Drottninggatan vid Sundstorgets norra sida. I början av 1910-talet flyttades affären till det nordöstra hörnhuset, Fågelsångsgatan/Nedre Långvinkelsgatan. Företaget var ett av landets första med kontrollerade köksväxt- och blomsterfröer och hade från 1920-talet egna fröodlingar bl.a. vid Hälsovägen mellan Kopparmöllegatan och Lilla Möllevångsgatan samt senare vid Olympia. Verksamheten avvecklades under 1970-talet.