Kopparmöllegatan

Kopparmöllegatan, med början år 1936 anlades K. för att förbinda Hälsovägen med Bergaliden, men hela sträckningen stod inte färdig förrän in på 40-talet (Slottshöjden 1930).