Sundstorget

Sundstorget, anlagt 1901 och kallades under de första åren Salutorget eftersom stadens saluhall låg här (se Saluhall). Fastigheterna på torgets norra sida uppfördes under åren 1902–06. Saluhandeln på torget upphörde på 1960-talet och efter att därefter ha fungerat som parkeringsplats skedde en ombyggnad av torget i början av 2000-talet efter landskapsarkitekten och professorn Sven-Ingvar Anderssons ritningar. Samtidigt anlades ett underjordiskt garage i två våningar (Sundstorgsgaraget). Torget nyinvigdes i juni 2004.

Salutorget/Sundstorget, tidigt 1900-tal.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns foton från Sundstorget, bland annat: [[1]]