Norra Kyrkogatan

Norra Kyrkogatan, tidigare en viktig trafikled redan i den äldsta och oförändrade resten av den medeltida stadsplan som förband slottet med hamnbryggan. På 1600-talet kallades Norra Kyrkogatan för bl.a. Färgesträtet, som ledde ner mot hamnen och färjemännens tilläggsplats och Torggatan (området kring kyrkan var tidigt torgplats). På kartorna från 1700-talet benämns den Norra Kyrkjosträtet, senare Norra Kyrkjegatan.