Continentalpalatset

Skulptören Johannes Mölgaard.
Skulptören Johannes Mölgaard.

Continentalpalatset, fastighet vid Järnvägsgatan mellan Möllegränden och Södra Kyrkogatan, uppförd i tre etapper. Konsul C.G. Stewénius var byggherre och alla tre byggnadsdelarna ritades av Mauritz Frohm. Den norra delen uppfördes 1868, den mellersta 1882 och den södra 1883. Den imponerande stora och ”parisiska” byggnaden krönes av skulpturgruppen ”Moder Svea med Merkurius och Neptunus” utförd av den danskfödde skulptören Johannes Mölgaard (1854–1927), vilken också gjorde sig känd i Helsingborg som fotograf.
Södra delen av byggnadskomplexet disponerades sedan slutet av 1800-talet och fram till några år in på 2000-talet av Hotell och restaurang Continental. Det drevs under många år, från 1944, under namnet Astoria, för att senare kallas Baldakinen och slutligen återigen Continental. Verksamheten upphörde 2004. Huset är ombyggt och inrymmer numera enbart kontor. En av stadens första Biografer öppnades i Continentalpalatset 1904.