Vanföreanstalten

Vanföreanstalten, vid Drottning Margaretas gata. Foto 1940-tal
Vanföreanstalten, vid Drottning Margaretas gata. Foto 1940-tal

Vanföreanstalten, senare Sköldenborgsinstitutet, kom till stånd 1887 då ”Föreningen för bistånd åt de vanföre i Skåne” bildades i Helsingborg på initiativ av lasarettsläkaren Gustav Naumann. Bland dem som tecknade sig för medlemskap kan nämnas kung Oscar och drottning Sofia, kronprinsparet Gustaf och Victoria, liksom prinsessan Eugénie, grundare av Eugéniahemmet i Stockholm, författaren August Strindberg och redaktör Fredrik Borg.

Verksamheten började den 15 november samma år med plats för tio elever i en tvårumslägenhet på Trädgårdsgatan 9. Två år senare flyttade man till en större lägenhet på Bruksgatan 32 (f.d. vaktmästarehuset till Ruuthska bruket) och den 6 april 1891 togs ett eget hus i bruk sedan staden skänkt mark vid Drottning Margaretas gata. Den första styrelsen för ”skolan för vanföra” bestod av general Bror Cederström, konsul Petter Olsson, dr G. Naumann, överste A. Siöcrona (släkten), grevinnan A. Cederström, fru M. Hedström och fröken Ellen Liljencrantz. Föreståndarinna var fru Fanny Drakenberg. Skolan var inriktad på utbildning inom flera olika yrken såsom korgmakare, borstbindare, möbelsnickare, urmakare, tapetserare, bokbindare, målare och för de kvinnliga eleverna sömnad, virkning samt halm- och spånflätning m.m. År 1912 togs en ortopedisk klinik i bruk i en nyuppförd, större tillbyggnad. Initiativtagare härtill var Thora Reuterswärd. Hon var även tillsammans med. dr Carl Holmdahl initiativtagare till Österhemmet som uppfördes 1925.

En polioepidemi under 1910-talet medförde allt större belastning på verksamheten och år 1915 köptes Villa Skansen på Olympia dit de manliga eleverna flyttade. De kvinnliga blev kvar i ”hemmet”, som ursprungsbyggnaden kallades. Med hjälp av statliga medel uppfördes 1918 Skoldaghemmet i Raus plantering med plats för 40 handikappade barn. År 1930 köptes Villa Tageborg som blev ett internat för 60 manliga elever. År 1936 anställdes dr Kurt Stenport som var chefsläkare fram till 1967. Han kom att sätta en stark prägel på verksamheten. År 1937 trädde staten in som kostnadsansvarig för landets vanföreanstalter. År 1940 köpte föreningen den f.d. Bandfabrikens tomt och lokaler vid Hebsackersgatan där yrkesskolan, som nu även hade körskola för handikappade, drevs vidare till 1971, varpå landstinget tog över och flyttade verksamheten till Furulund.

År 1962 hade namnet ändrats till Sköldenborgsinstitutet. Byggnaden vid Drottning Margaretas gata revs 1976 och ortopeden överfördes till det nya lasarettet. Föreningen fortsatte sin verksamhet i begränsad omfattning även efter 1971, men den 13 juli 1984 upplöstes föreningen. År 1974 bildades Stiftelsen för bistånd åt vanföra i Skåne. Stiftelsen finns kvar i dag och delar ut bidrag till bl.a. forskningen inom ortopedin.

Läs mera: Allan Persson, ”Vanföreanstalten i Helsingborg” (1989).