Fredrik Theodor Borg

Fredrik Theodor Borg. Fotograf: J.Petersen. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar
Fredrik Theodor Borg. Fotograf: J.Petersen. Ur Kulturmagasinet/Helsingborgs museers samlingar

Borg, Fredrik Theodor 1824–95, tidningsman och politiker. Borg var född i Landskrona, kom i unga år till Stockholm, där han bl.a. medarbetade i Lars Johan Hiertas Aftonbladet 1850– 51. Från 1853 var han bosatt och verksam som tidningsman i Helsingborg, knuten till Öresunds-Posten, först som medarbetare, sedan som redaktör och slutligen som tidningens ägare. Borg var en stridbar och radikal liberal politiker på såväl riksplanet (riksdagsman 1879–92) som i den kommunalpolitiska debatten. Genom sina häftiga utfall mot den rådande samhällsordningen upplevdes han i vissa kretsar som ”samhällsomstörtare”. Under hela sin publicistiska och politiska verksamhet stod han med sina liberala grundtankar för rättvisa och jämlikhet, samtidigt som han tydligt tog avstånd från socialismen. I Helsingborg kom han också att inta en ledande roll i den gryende bildningsrörelsen, liksom vid tillblivelsen av stadsbiblioteket. I riksdagen anslöt han sig i brist på alternativ till Lantmannapartiet, men i den politiska debatten vid 1800-talets slut stod han med sin progressiva radikalism oftast för en egen linje. Han var t.ex. den förste som i riksdagen redan 1884 motionerade för kvinnlig rösträtt. Han var också en ivrig förespråkare för skandinavismen. Se även Bibliotek, Folkbildning och studieförbund, Öresunds-Posten. SG
Läs mera: Louise Hamilton, ”Fredrik Borg” (1910).