Österhemmet

Österhemmet, föreningen, bildades 1914, uppförde 1925 Villa Öster vid Hebsackersgatan–Elias Follins gata. Arkitekt G.W. Widmark (se även Arkitektur och arkitekter) hade utfört ritningarna. Makarna Erik och Ese Banck (släkten) svarade för en stor del av finansieringen. Villan som gick under namnet Österhemmet, byggdes som bostad för f.d. elever på Vanföreanstalten. År 1971 överlät föreningen, vederlagsfritt, hemmet med utrustning till staden som fortsatte verksamheten ytterligare en tid, under avveckling medan eleverna placerades på annat håll. Staden sålde sedan fastigheten.