Moder och barn

Moder och barn i Furutorpsparken. Foto: Rose Marie Rachal.
Moder och barn i Furutorpsparken. Foto: Rose Marie Rachal.

Moder och barn, bronsskulptur av Britta Nehrman placerad på Furutorpsplatsen.

År 1945 hölls en tävling i Helsingborg som kallades “Hur smycka vår stad” och syftet med den var att få in förslag på konstverk till utvalda platser runt om i staden. Efter utställningen köpte staden in en skulpturskiss kallad ”13 år” av Britta Nehrman som var tänkt att placeras på Furutorpsplatsen. När stadsfullmäktige 1953 beslöt att förvärva en skulptur av konstnären tyckte dock Estetiska nämnden att skulpturen Moder och barn var ett bättre val än 13 år.
Inför gjutningen av skulpturen debatterades det i stadsfullmäktige om man skulle tillåta att skulpturen göts i fler än ett exemplar. Gjuteriet Gunnar Fredrikssons AB i Stockholm erbjöd nämligen staden ett billigare pris för skulpturen om man göt mer än en. Ju fler desto billigare, med en övre gräns på fyra stycken. Man försäkrade också att ingen av de andra skulpturerna skulle placeras längre söderut än Göteborg. Estetiska nämnden hävdade bestämt att ett exemplar var det enda rätta – inte ville Helsingborg ha några dussinskulpturer – och så blev också beslutat.
Skulpturen bekostades med medel ur Elfrida och Thure Röings donationsfond och invigdes den 8 juli 1957. Samma dag, 45 minuter senare, invigs även Kosmiskt rum av Bengt Amundin utanför restaurang Parapeten och i en artikel i Nyheterna kan man läsa en syrlig kommentar till detta: ”Om Hälsingborgs försköning kan ske i samma takt även i fortsättningen skall vi förvisso inom kort kunna mäta oss med det blomstrande Aten under Perikles’ tid, då spänstig företagsamhet och ädel självkänsla eldade atenarnas sinnen, så att de nedlade ofantliga penningsummor på att smycka sin stad …

Statyn stals den 26:e juni 2012.

FRÅN: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]