Furutorpsplatsen

Furutorpsplatsen, känd även som Furutorpsparken, ett grönområde mellan Håkan Lundbergs gata (Miljonhuset) i väster och Gustav Adolfs gata i öster. I stadsplanen från 1878 var platsen tänkt för en kyrka. Men planerna skrinlades sedan det visat sig att marken var för sank för att bära en så stor byggnad. En del av området benämndes under 1800-talet ”Henckelska kärret”. När Gustav Adolfs kyrka uppfördes längre norrut fick platsen status som parkmark. Den började dock inte iordningställas förrän 1925. Under 1940-talet blev Furutoprsplatsen med sin stora gräsplan använd till rotfruktsstackar, en lekplats för barnen på Söder med gungor och sandlådor och en stor plaskdamm. En ny lekplats iordningställdes omkring 1980 då även kullarna anlades. Den stora gräsplanen har vid skilda tillfällen använts för bland annat gymnastikuppvisningar. Skulpturen ”Mor och son” av Britta Nehrman invigdes 1957. Platsen genomgick en omdaning i början av 2000-talet i samband med projektet Söder i förändring och återinvigdes 13 maj 2004.