Thure Röing

Thure Röing, 1846-1909, stadsingenjör och donator. R har även gett namn åt Thure Röings gata.