Kosmiskt rum

Kosmiskt rum vid Parapeten
Kosmiskt rum vid Parapeten

Kosmiskt rum, bronsskulptur utanför restaurang Parapeten av Bengt Amundin, från 1957. Skulpturen är tillverkad 1955 för utställningen H55 och det var restaurang Parapetens arkitekt Bengt Gate som föreslog att skulpturen skulle skapas. När beslutet togs var det cirka en och en halv månad kvar till utställningen skulle öppnas. Skulpturen tillverkades därför på plats bredvid restaurang Parapeten och som provisorisk ateljé användes ett tält. Originalskulpturen var tillverkad i gips med lackad yta för att den skulle tåla regn och konstnären var klar med sitt verk dagen innan H55 öppnade. Under utställningen var den placerad på en vitmålad trälåda som var fylld med sten för att inte blåsa omkull. När utställningen var slut köpte staden in skulpturen för 25 000 kronor och hos Lauritz Rasmussens gjuteri i Köpenhamn göts den i brons. Skulpturen väger 550 kg och transporterades från Köpenhamn med båt till Helsingborg.

FRÅN: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]