Nyheterna

Nyheterna, senare namn på Skånska Social-Demokraten med lokaler på Södergatan 24. Tidningen gick slutligen 1965 upp i tidningen Arbetet i Malmö, med en lokalredaktion i huset ”Borgen” på Gasverksgatan.