Magnus Stenbocksstatyn

Iduna såldes till förmån för Stenbocksfonden vilken samlade pengar till statyn
Iduna såldes till förmån för Stenbocksfonden vilken samlade pengar till statyn
Iduna såldes till förmån för Stenbocksfonden vilken samlade pengar till statyn

Magnus Stenbocksstatyn, utförd omkring 1900 av John Börjeson, (1835–1910), till minne av slaget vid Helsingborg 1710. Redan 1807 började diskussionen om att resa ett monument över Magnus Stenbock och 1886 påbörjades en insamling bland allmänheten. Samtidigt beslutades att det skulle vara ett ryttarmonument. Det dröjde dock ända till 1898 innan ”Kommittén för Magnus Stenbocksstatyn” utlyste en pristävling med följande inbjudan: ”svenska konstnärer inbjudas härmed för att täfla om pris för skizzer till en ryttarstaty af Magnus Stenbock i Helsingborg.” Fyra förslag inkom i form av modeller av lera eller gips. Man hade bett konstnärerna att använda pseudonym för att juryn inte skulle påverkas av konstnärens namn. Signatur ”TOM” alias John Börjeson, vann första pris och signaturen ”Flink och färdig” alias Carl Hammar fick andra pris [1]. 1899 skriver kommittén och Börjeson kontrakt på en ryttarstaty inklusive gjutning och postament till ett pris av 90 000 kronor, vilket skulle motsvara nästan 4 miljoner kronor idag. Skulpturen göts i Stockholm av gjuterierna Otto Meyer och Aktiebolaget Förenade Konstgjuteriet och den stora skulpturen, 1,5 m bred, 4,3 m hög, 3,5 m lång och 4 ton tung, levererades till Helsingborg med tåg i oktober 1901.

Den 3 december samma år invigdes statyn under mycket högtidliga former av landshövding Robert Dickson [2]. Den placerades mitt i korsningen mellan Drottninggatan och Järnvägsgatan [3]. Det spelades specialskriven musik, militären paraderade och det hölls festgudstjänster i stadens kyrkor. Därefter var det dags avtäcka statyn med tal och kransnedläggning. På kvällen hölls fackeltåg och en galamiddag för speciellt inbjudna gäster. Tyvärr kunde ingen från kungahuset närvara vid invigningen, det påstås nämligen att Oscar II ansåg att man bara skulle avbilda kungligheter till häst. Han skickade dock ett telegram till invigningen: ”Ehuru hindrad att närvara vid dagens minnesvärda högtid gläder jag mig åt att Stenbocks minnesstod hädanefter skall pryda Helsingborgs stadstorg alltid minnande efterkommande att såsom han tjena och försvara älskadt fosterland. Oscar.” I början av 1950-talet började statyns placering att orsaka trafikproblem och efter många diskussioner i stadsfullmäktige bestämdes det slutligen att statyn skulle flyttas ca 20 m österut och samtidigt sänkas 1,2 meter. Sänkningen skulle ske genom att fundamentet grävdes djupare ner i marken. Den 16 mars 1959 klockan 7 på morgonen påbörjades arbetet med att flytta skulpturen och den fördes på lastbil till kommunens förråd för översyn. Sockeln byggdes under tiden upp igen inne på Stortorget och den 14 maj 1959 kom skulpturen slutligen på plats. Platsen där statyn står är utformad efter en idé av konstnären Hugo Gehlin.

Ur: ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[4]

Foto: Sofia Rydell.