Jordbodalen

Jordbodalen, friluftsområde norr om Eskilsminne med utlöpare i väster i Gåsebäcksdalen. Under första hälften av 1700-talet bröts det stenkol i olika omgångar i den nedre delen av dalen. I alla tider har människor utnyttjat dalen till utflykter i den natursköna omgivningen. I början av 1900-talet var dalen uppdelad mellan de stora markägarna Per Eskilsson på Västra Ramlösa, C.E. Hedström (se Hedströmska handelsgården) på Sofieberg och Inge Åberg på Bankogården. I Per Eskilssons del av dalen ingick egnahemsföreningen ”Jordförmedlingens” område. Nybyggarna på Eskilsminne hade stor användning av Jordbodalen på grund av bland annat dess klara och friska vatten. Området ansluter i väster till förutvarande Folkets Park (se Sundspärlan) som förr omfattade ett mycket större område. År 1973 anlades en motionsslinga i Jordbodalen.