Västra Ramlösa

Västra Ramlösa by, bestod före skiftet av nio gårdar i en klungby vid den nuvarande korsningen Södra Hunnetorpsvägen/Ramlösavägen.