Sundspärlan

Sundspärlan, den tidigare stora danslokalen var landets största då den var ny
Sundspärlan, den tidigare stora danslokalen var landets största då den var ny

Sundspärlan, ursprungligen Folkets Park, under senare år också känd som Sjöcronaparken, var ursprungligen arbetarnas egen nöjes- och festplats med dansbana, friluftsteaterscen, restaurang, djurpark och skilda aktiviteter för barn och ungdom. Anläggningen gränsar i öster till Eskilsminne och Jordbodalen och ansluter i norr till Högaborg. Arbetarrörelsen fick på 1890-talet möjlighet att köpa marken av familjen Siöcrona (släkten), d.v.s. landeriet Fältarp. Priset var 40 000 kronor. Invigningen av Folkparken skedde den 1 maj 1895. Till en början var den gamla gårdens byggnader de enda i parken men 1896 tillkom en täckt dansbana med teaterscen. Under 1900-talets början byggdes parken till med kägel och skjutbana och med det nuvarande teaterhuset 1919.

Sundspärlan, tidigare Folkets park, utescenen
Sundspärlan, tidigare Folkets park, utescenen
Sundspärlan, tidigare Folkets park, utescenen

På 1920-talet tillkom en danspaviljong, som vid den tiden var störst i Norden. På 1930-talet vinterbonades danspaviljongen, för att på 40-talet ut-ökas och byggas samman med en ny restaurangbyggnad. Porträttbysten i parken av Hjalmar Branting är utförd av Carl Eldh och sattes upp 1936. Dansbanorna revs 1971 och ersattes med en ny dans- och konserthall. Anläggningen arrenderas ut till en privat restauratör och nöjesarrangör. Den gamla Folkparken, av en yngre generation helsingborgare mera känd som Sundspärlan eller Sjöcronaparken, har fått särskild positiv uppmärksamhet efter tillkomsten av vattenanläggningen Dropp in och Miljöverkstaden. Gubbhyttan är i dag den enda ursprungliga byggnaden från det gamla landeriet.