Fredriksdal – museer och trädgårdar

Fredriksdal – museer och trädgårdar. Här sker slåttern på gammalt sätt. Foto Sven-Olof Larsén
Fredriksdal – museer och trädgårdar. Här sker slåttern på gammalt sätt. Foto Sven-Olof Larsén
Fredriksdal – museer och trädgårdar. Här sker slåttern på gammalt sätt. Foto Sven-Olof Larsén

Fredriksdal – museer och trädgårdar, med sina 36 hektar är det en av de största anläggningarna i sitt slag i Sverige. Fredriksdal öppnade för publik 1923 och området med sin centrala herrgårdsanläggning, Fredriksdals herrgård från slutet av 1700-talet, är en donation 1918 från Gisela Trapp, änka efter konsul Oscar Trapp, som avlidit två år tidigare. Oscar Trapp var initiativtagare till Helsingborgs museum 1909 och hade redan då en förhoppning om att även kunna bygga upp ett friluftsmuseum. En början blev Möllebacken med sitt våffelbruk, som anlades 1912 på landborgen ovanför stadsmuseet. Uppbyggandet av Fredriksdal har följt donationshandlingen från 1918 och kring herrgårdsanläggningen med sina parker och trädgårdar, ligger nu hus och gårdar från den skånska landsbygden, stadskvarter med byggnader från det centrala Helsingborg och en botanisk trädgård med Skånes alla vilda växter, samlade både systematiskt och landskapsbotaniskt.

Fredriksdal – museer och trädgårdar. Stadskvarteren. Foto Sven-Olof Larsén
Fredriksdal – museer och trädgårdar. Stadskvarteren. Foto Sven-Olof Larsén
Fredriksdal – museer och trädgårdar. Stadskvarteren. Foto Sven-Olof Larsén

Det unika med anläggningen är just samverkan mellan natur och kultur, kring byggnaderna finns därför det skånska landskapet med sina åkrar, ängar, beteshagar, skogar och trädgårdar. Fredriksdal är också fristad för utrotningshotade växter och lantrasdjur. I anslutning till herrgårdens franska park anlades 1927 en friluftsteater, Fredriksdalsteatern, i fransk barockstil.
Inom området ligger också Kulturmagasinet, uppfört 1996, som förutom utställnings- och administrationslokaler, bl.a. rymmer Helsingborgs museers omfattande konst-, kultur- och naturhistoriska samlingar. Strax intill finns Grafiska museet som är inrymt i två hus, uppförda 1995 som kopior på byggnader, som legat i centrala Helsingborg. Fredriksdal museer och trädgårdar samverkar med Kulturmagasinet och Dunkers kulturhus under benämningen Helsingborgs museer och anordnar, vid sidan av en omfattande pedagogisk verksamhet, även utställningar och arrangemang som årligen lockar en stor publik. 2011 besökte 164 291 personer anläggningen.

Läs om Kägelbanan på Fredriksdal , artikel av Björn Engdahl

Läs mer om Fredriskdal museer och trädgårdar: Fredriksdal – temanummer i serien kring Kärnan nr 40. Karin Ohlsson, ”Museum i 100 år – Helsingborgs museum från 1909”, ur Kring Kärnan nr 37, 2009. Arvid Nilsson, ”Land- och sötvattenmollusker i Botaniska trädgården och engelska parken inom Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg”, Kring Kärnan 11 (1974–75); Anders Rapp, ”Inventering av häckande fåglar inom Fredriksdals botaniska trädgård”, Kring Kärnan 11 (1974–75); Hervid Vallin, ”Botaniska trädgården, Fredriksdal”, Kring Kärnan 7 (1964) .