Tempo

Tempo på Gasverksgatan/Södergatan var det första varuhuset på Söder.
Tempo på Gasverksgatan/Södergatan var det första varuhuset på Söder.

Tempo, varuhus öppnat den 20 sept. 1934 i nybyggd fastighet i sydöstra hörnet Södergatan/ Gasverksgatan. Byggnaden uppfördes av byggmästare T. G. Karlsson efter arkitekt G.W. Widmarks (se Arkitektur) ritningar. Verksamheten på Söder avvecklades 1973 men hade redan 1971 etablerats i ny fastighet i Stattena på platsen för den då rivna Krookska stiftelsen. Efter sammanslagningar blev namnet Åhléns 1985. Detta varuhus upphörde i början på 1990-talet och nu finns Hemköp i lokalerna.