Krookska stiftelsen

Krookska stiftelsen, numera försvunnen byggnad för åldringsvård uppförd 1875 på det nordöstra hörnet Hälsovägen/Norra Stenbocksgatan. Den revs omkring 1970 för att ge plats åt västra delen av Stattena centrum med Tempovaruhuset invigt 1971, numera plats för Hemköp. (Se Krook (släkten) En fyra tunnland stor tomt inköptes av staden 1875 av handlare Petter Pettersson i syfte att uppföra en ”fattigvårdsinrättning” till vilken Otto Daniel Krook med hustru Euphrosyne donerat 25 000 silverspecier. Stiftelsen drevs i privat regi fram till slutet av 1920-talet då fattigvårdsstyrelsen övertog driften och omändrade verksamheten till ett rent ålderdomshem. Verksamheten upphörde 1964 då Valltorp stod klart och man flyttade dit.