Snäckan

Mosaiken Snäckan vid Sofiakällan
Mosaiken Snäckan vid Sofiakällan

Snäckan, mosaik vid Sofiakällan utförd 1955 av Sussie Persson. Hälsovägen byggdes om i början av 1950-talet för att ge plats åt ett nytt spårvagnsspår. Man rev då den gamla hälsoanläggningen, men behöll Mauritz Frohms prägel även på de nya byggnaderna. Själva saltvattenkällan fick också ny utformning efter ritningar av arkitekten Arnold Salomon-Sörensen. Materialet som använts är badrumsmosaik från IFÖ-verket som också kan ses i mosaikarbeten av Hugo Gehlin i simhallsbadet. Vid källan finns följande inskription: Saliniskt hälsovatten. På föranstaltande av Konsul Nils Persson och Livmedicus Johan Lorentz Hafström öppnades källan i juni 1890. Konsul Persson överlämnade år 1906 till Hälsingborgs stad en donationsfond för ordnande av kostnadsfri brunnsdrickning.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg”, Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén.[1]