Mauritz Frohm

Frohm, Mauritz, 1840–1912, anställdes som stadens förste stadsarkitekt 1868 och hade tjänsten fram till 1903. Under sin långa verksamhet i staden svarade han för ca 460 om- och nybyggnadsverk. Bland dessa kan nämnas Hotell Mollberg 1884, Continentalpalatset 1868–1883, Vikingsberg 1870-talet, Barnsjukhuset (gamla) 1888, nuvarande Medicinhistoriska museet, Husarkasernerna på Söder 1882, hela kvarteret Fides vid Tågagatan/ Persgatan uppfört 1887 samt Sockerbruket 1889, nuvarande IKEA. Han utformade även nuvarande anläggning kring Sofiakällan 1890. Se också (Arkitektur) .