Slottshöjden

Slottshöjden. Rektorsgatan och några av de s.k. punkthusen
Slottshöjden. Rektorsgatan och några av de s.k. punkthusen

Slottshöjden, bostadsområde kring Kopparmöllegatan mellan Hälsovägen och Långvinkelsgatan. Det började bebyggas på 1940-talet efter att där tidigare legat koloniträdgårdar. Första huset byggdes 1942 i det nordöstra hörnet av Hälsovägen/ Kopparmöllegatan (Hälsovägen 26). Bland husen finns statyn ”Sommar” av Nils Sjögren och reliefen ”Vintrampare” av Stig Blomberg, båda från år 1947. Det första punkthuset är uppfört 1944. Invånarantalet 2010 var 3 801.