Pär Siegård

Siegård, Pär, 1887–1961, konstnär, född i Helsingborg på Lundsgård, som ligger vid nuvarande Österledens östra sida, söder om korsningen med Vasatorpsvägen. Han fick dopnamnet Per Sigurd Nilsson men tog sig namnet Pär Sigård, senare ändrat till Siegård. Siegård fick sin grundläggande utbildning vid Valands konstskola i Göteborg och fortsatte sina konststudier i utlandet. Till hemstaden återvände han ofta och gärna och hann under sina många yrkesverksamma år framträda vid en rad separat- och samlingsutställningar bl.a. på Vårutställningen på Vikingsberg. Hans fasta punkt i tillvaron blev dock så småningom Bjärehalvön och Förslöv där han inredde sin ateljé och bostad. Siegård arbetade mycket med kyrkokonst och hans kanske mest uppmärksammade verk är den stora freskomålningen Fiskafänget i Grevie kyrka samt fresker i Villands Vånga kyrka. Som stafflimålare arbetade han främst med stilleben i olja, vanligen blommotiv. Siegård var även en framstående grafiker med kraftfullt hållna träsnitt med bibliska motiv. I Helsingborgs offentliga konst är han representerad med utsmyckningar i Clemensskolan. Siegård tilldelades Helsingborgsmedaljen 1954. SS

Läs mera: William Lengertz, ”Per Siegård, Skåneskildrare och andra” (1928).