Clemensskolan

Clemensskolan, ca 1991. Foto: Henrik Wilhelmsson

Clemensskolan, ca 1991. Foto: Henrik Wilhelmsson

Clemensskolan, Munkavägen, hette ursprungligen Praktiska mellanskolan och togs i bruk 1948. Under en period kallades den Praktiska realskolan. Under 1900-talets slutskede bedrevs här teknisk högskoleutbildning. Höstterminen 2005 övertog skolan Nicolaiskolans roll, då denna lagts ner, och bytte då också namn till Nya Nicolaiskolan. På skolbyggnaden ses en relief av Pär Siegård och på skolgården en skulptur, Flicka på delfin, av Ivar Johnsson.