Olle Blad

Blad, Olle, född 1942, skulptör, verksam i Helsingborg. Blad har framförallt arbetat med dekorativa fasad- och väggutsmyckningar av metallplåtar som han behandlar med stor variation och teknisk säkerhet. Sådana verk finns bland annat på Rydebäcks idrottshall och Råå södra skola. Han har också arbetat i sten, som i vattenskulpturen “Brunnskar” vid von Platens allé i Ramlösa. Blad är även konstnären bakom Söderstjärnan utanför Rönnowska skolan.

Verket ”Kamp, lek och gemenskap” på Rydebäcks sporthall. Foto: Sofia Rydell.