Olle Blad

Blad, Olle, född 1942, skulptör, verksam i Helsingborg. Blad har framförallt arbetat med dekorativa fasad- och väggutsmyckningar av metallplåtar som han behandlar med stor variation och teknisk säkerhet. Sådana verk finns på många håll i Helsingborg, bl.a. vid bostadsområden som “Rosenknoppen” i kvarteret med samma namn. Han har också arbetat i sten, som i vattenskulpturen “Brunnskar” vid von Platens allé i Ramlösa.