Råå södra skola

Råå södra skola, Kustgatan, togs i bruk 1826. Flera om- och tillbyggnader har skett under åren. Här finns elever från förskola till och med årskurs 6. På skolgården står statyn ”Gosse med båt” från 1959, utförd av Arthur Johansson.