Söderstjärnan

Söderstjärnan, skulptur av Olle Blad i korsningen Bredgatan/Oljehamnsleden, 1990.

Skulpturen, som är 10 m hög och väger 2,8 ton, skapades ursprungligen för hörnet vid Södergatan/Bryggaregatan där den skulle ställas på taket till en lägre byggnad. Då beställaren gick i konkurs hamnade skulpturen hos en konkursförvaltare. Verket köptes därefter av Terminalgruppen för att placeras på parkeringsdäcket på Knutpunktens södra del. Då även dessa planer gick om intet skänktes skulpturen till Helsingborgs stad. 1998 kunder verket invigas på sin nuvarande placering i korsningen mellan Bredgatan och Oljehamnsleden.

Kvällstid är verket belyst och skimrar då i olika färger.

Foto: Sofia Rydell.

Ur ”I allas ögon – offentlig konst i Helsingborg” av Jenni Lindbom och Sven Olof Larsén, 2008.

SR