Rönnowska skolan

Yrkesskola, i de tidigare husarkasernerna

Rönnowska skolan, yrkesskola. 1805 påbörjades yrkesskoleundervisning varje sön- och helgdag i Helsingborg, då på initiativ av läkaren J.N. Brandt. Samma år ställde sig prosten Elias Follin (släkten) i spetsen för Inspektionssällskapet som skaffade medel till lärare och som dessutom i tur och ordning ställde upp som övervakare av ordningen. År 1826 åtog sig lärare J. Scharling att undervisa hantverkslärlingar och gesäller i Söndagsskolan. Lokalen var i den norra flygeln på fattighustomten på nuvarande Kullaplatsen. År 1833 tog borgmästare Håkan Lundberg kontakt med alla skråämbeten vars mästare åtog sig att erlägga en viss summa i kvartalet för drift och underhåll. Kort därefter donerade guldsmeden Lars Andreas Rönnow (släkten) markområden och penningbidrag vars avkastning var tillräckligt för avlöning åt skolans lärare. År 1862 utvidgades undervisningen och även staden ställde upp med medel. Tekniska Yrkesskolan, som den då kallades, fick 1886 lokaler i gamla läroverket (Handelsgymnasiet) och sedan läroverkseleverna 1898 flyttat in i sin nya skola (Gossläroverket Nicolaiskolan fd) fick yrkesskolan disponera sju lärosalar, en större ritsal samt expeditionsrum i den gamla byggnaden. Ny skolform infördes 1922 och då togs lokalerna över av Lärlings- och yrkesskolan, som dessutom fick inhysas hos AB Järnindustri och Schmidts boktryckeri. Senare samma år upplät staden lokaler i den gamla husarkasernen på Söder och 1930 flyttades all verksamhet dit.

Yrkesskolornas namn under olika perioder:

1886 Tekniska yrkesskolan

1887 Helsingborgs tekniska yrkesskola

1888 Tekniska afton- och söndagsskolan i Helsingborg

1892 Helsingborgs lägre tekniska yrkesskola

1920 Hälsingborgs stads lärlings- och yrkesskolor

1922 Hälsingborgs stads anstalter för yrkesundervisning; tekniska yrkesskolan

1933 Hälsingborgs stads skolor för yrkesundervisning

1955 Hälsingborgs stads yrkesskola

1963 Hälsingborgs stads yrkesskola och tekniska aftonskola

1971 Rönnowska skolan
(Uppgifterna ur en uppsats av Britt Helgeson: Yrkesskolan i Hälsingborg och dess utveckling) . KEA