Martha Persson Henning

Persson Henning, Martha, 1881–1969, var en av Sveriges första kvinnliga öron-, näs- och halsläkare. Hon var dessutom aktiv i ett flertal lokala och nationella föreningsstyrelser. Persson Henning föddes i Helsingborg och var dotter till konsul Nils Persson och hans fru Brynhilda (f. Sandberg-Bennet). Hon var syster till Ivar Persson Henning. Martha var yngst i en syskonskara om 11 barn och växte upp i en borgerlig familj i Helsingborgs förnämsta kretsar. Under hennes fyra första år i livet bodde familjen i Gamlegård på Norra Storgatan innan de 1885 flyttade till Konsul Perssons villa, även kallad den Essenska villan, på Södra Storgatan. Efter sju års studier vid elementarskolan tillbringade Persson Henning 1897 ett år i England.

Martha Persson Henning på 1950-talet.

Trots att det för unga kvinnor med Marthas bakgrund ansågs onödigt med en yrkesutbildning, då hon redan var ekonomiskt oberoende, hade Persson Henning tidigt siktet inställt på att bli läkare. Hon trotsade sina föräldrars vilja och inledde 1899 studier vid ett gymnasium i Stockholm. Hon blev student och flyttade 1903 till Lund där hon påbörjade sina läkarstudier med en ettårig medicinsk-filosofisk utbildning. Efter examen vid Lunds universitet fortsatte Persson Henning studierna vid Karolinska Institutet i Stockholm och 1908 tog hon en medicinsk kandidatexamen. Vid sidan av studierna i Stockholm arbetade hon som amanuens. Efter kandidatexamen tjänstgjorde Persson Henning som undersköterska och amanuens vid olika sjukhus innan hon 1916 flyttade till Wien för att studera öron-, näs- och halssjukdomar. I Wien, mitt under det första världskriget, tjänstgjorde hon också vid stadens krigslasarett. För sin insats under kriget fick Persson Henning en förtjänstmedalj från Röda Korset i Österrike.

Martha Persson Henning och tre taxar fotograferade i Emil Brunos ateljé under tidigt 1900-tal.

1920-1931 var Martha Persson Henning praktiserande läkare i Uppsala. Under åren i Uppsala var hon också ledamot i både stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden. 1928 promoverades Persson Henning i Uppsala till medicine doktor, hennes avhandling var baserad på ett arbete om de svenska dövskolornas elever. Dr Persson Henning var genom hela livet engagerad i frågor som gällde de hörselnedsattas rättigheter; hon var medgrundare till föreningen Hörselfrämjandet i Helsingborg, styrelsemedlem i Svenska föreningen för dövas väl, ordförande i de Dövas förening i Helsingborg och satt 41 år i Hörselfrämjandets centralstyrelse.

Hösten 1931 återvände Persson Henning till födelseorten Helsingborg. Hon hade redan 1919 förvärvat sitt barndomshem Gamlegård och därefter låtit renovera fastigheten. Efter flytten till Helsingborg öppnade hon läkarpraktik i Gamlegård. Martha Persson Henning, eller Marth P som hon också kallades av helsingborgarna, kom att bli en av stadens mera kända läkare. Hon var fortsatt aktiv i föreningar, däribland Svenska Turistföreningen, Helsingborgs kvinnliga rödakorskår och Helsingborgs Turisttrafikförening. Under andra världskriget var Persson Henning en av medgrundarna till Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté i Helsingborg, en förening för samordning av kvinnor under kriget. Dr Persson Henning ställde under både finska vinterkriget och andra världskriget upp som frivillig läkare för Röda Korsets räkning. Under 1939 och 1940 gjorde hon två resor om några veckor vardera till det krigshärjade Finland och våren 1945 var hon med och mottog de vita bussarna (se Flyktingströmmar) vid dansk-tyska gränsen. Hon mottog senare krigsordnar och medaljer från både Finland och Danmark.

Dr Persson Henning utanför sin mottagning i Gamlegård.

Under tidigt 1900-tal var Persson Henning en aktiv idrottare som vann guldmedaljer i både tennis och segling, intresset för motion och hälsa hade hon med sig genom hela livet. Martha Persson Henning levde ett aktivt liv med en stor bekantskapskrets och hon fortsatte länge med sitt engagemang i olika ideella föreningar. Hon donerade pengar till ett flertal organisationer och verksamheter i Helsingborg, däribland Mariakyrkan, Fredrika Bremer-förbundet och Helsingborgs lasarett. Mottagningen i Gamlegård var öppen för trogna patienter långt in på 50-talet. Fritiden tillbringade Martha Persson Henning gärna på Örnäshals, sommarbostaden i Laröd hon lät bygga i slutet på 1920-talet. Hon tilldelades Helsingborgsmedaljen 1953 och har i självbiografin ”Ett händelserikt liv” (1962) skildrat sitt liv.

Idag finns dr Martha Persson Hennings läkarmottagning att se på Fredriksdals friluftsmuseum. AK

Referenser:
Helsingborgs dagblad 6 mars 1921
Helsingborgs dagblad 4 april 1924
Helsingborgs dagblad 5 juli 1941
Martha Persson Henning, ”Ett händelserikt liv” (1962)