Laröd

Laröd, samhälle på Landborgen ovanför Hittarp. Laröd har troligen sitt ursprung i sen medeltid. Delen ”röd” i ortnamnet, vilket troligen står för verbet röja, vittnar om detta liksom att det då också varit en jordbruksbygd. Idag är Laröd ett villasamhälle, som började bebyggas med villor på 1930-talet och som fortsätter att expandera både i söder och öster även med flerfamiljshus. Invånarantal 2010 var 4 075 (inkl. Hittarp).

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Laröd, bl.a.: [[1]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del IV:2, VII:3, VIII:1 [[2]],VIII:2.