Fredriksdals bostadsområde

Fredriksdals bostadsområde, beläget öster om friluftsmuseet. Områdets exploatering med ca 2 000 hyres- och bostadsrättslägenheter skedde under 1960-talet och i början av 1970-talet. Vid millennieskiftet byggdes ytterligare ca 340 lägenheter, varav 136 studentlägenheter, intill vattentornet i den södra delen av området, där stadens ridhus tidigare låg. Vattentornet, som byggdes under åren 1960–1962 har en höjd av 38 m över marken, innehåller en reservoar med 50 m i diameter och rymmer 7 600 m3 vatten. Bostadsområdet försågs, i samband med uppförandet av bostadsbebyggelsen med fem skulpturer. Dessa är Asmund Arles Rullande häst, 1970, Åke Jönssons Mor och barn, 1969, Elma Oijens Tre gäss, 1968, Karl Bertil Nilssons Lekande björnar, 1969 och av samme konstnär Lekhäst 1967. Invånarantalet den 31 dec. 2010 var 4 426. (se Filborna by)

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från Fredriksdals bostadsområde, bl.a.: [[1]]