John Börjeson

Börjeson, John, 1835–1910, skulptör, studerade bl.a. i Rom och Paris. Hans verk skiljer sig från den äldre mer idealiserande skulpturtraditionen genom sin realism i gestaltningen. Börjeson förenade en känsla för den monumentala formen med en förmåga att presentera gestalterna med slående individualitet. Bland hans mera kända verk kan nämnas Fången Viking på Djurgården i Stockholm och Karl X Gustav till häst på Stortorget i Malmö. Han är också upphovsmannen till Magnus StenbocksstatynStortorget i Helsingborg och Bröderna i Stadsparken.