Helsingborgs sjöfartsförening

Sjöfartsföreningens standar.
Sjöfartsföreningens standar.

Helsingborgs sjöfartsförening, HS, bildad år 1900. Året innan hade man under Malte Sommelius (se Sommelius (släkten)) ordförandeskap tillsatt en interimsstyrelse som uppgjorde stadgar m.m. Den första styrelsen bestod av skeppsredare N.C. Corfitzon, grosshandlare Anton Hulthén, skeppsmäklare G.H. Witt, sjökaptenerna Carl Pettersson, N.P. Svensson och Carl Hulthén, Janne Pettersson och P.L. Påhlsson, grosshandlare F. Tengwall, samt skeppsredare Otto Banck. Syftet med föreningen är att vidmakthålla intresset för denna stadens kanske mest utåtriktade näringsgren. För medlemskap i den livaktiga föreningen krävs inte att aktivt ha arbetat på fartyg, men majoriteten har sysslat eller sysslar med sjöfart i någon form, särskilt inom rederibranschen eller liknande. Till föreningen är kollektivt anslutet Helsingborgs fartygsbefälhavares sällskap.
Under Helsingborgs storhetstid som sjöfartsstad, perioden 1945–1960, hade föreningen ca 350 medlemmar, 2005 fanns 525, men då räknades även Helsingborgs Fartygsbefälhavares sällskaps omkring 250 medlemmar. Redan 1907 togs egna lokaler i bruk vid Sundstorget 3, men efter en kort period under 1970-talet på Gamlegård och från 1994 på Kungsgatan 8 har föreningen sedan 1997 sin hemvist i Sjömansgården. Listan på föreningens ordförande genom åren är lång och upptar åtskilliga prominenta personer. Längst tjänstgöringstid har ekonomichefen på Gorthonrederierna, Lennart Ståhl, med 19 år på posten.

Läs mera: Olof Jönsson, red., ”Helsingborgs Sjöfartsförening 100 år, jubileumsskrift” (2000).