Helsingborgs fartygsbefälhavares sällskap

Helsingborgs fartygsbefälhavares sällskap, bildat 1906, är en sammanslutning av, som titeln anger, personer som är, eller varit, befälhavare inom sjöfartsnäringen. Sällskapet är kollektivt anslutet till Helsingborgs sjöfartsförening.