Banck – släkten

Carl August Banck, den äldste i brödratrion som lade grunden till rederistaden Helsingborg
Carl August Banck, den äldste i brödratrion som lade grunden till rederistaden Helsingborg

Banck (släkten), flera representanter för familjen har gjort sig kända i stadens sjöfartshistoria och har lämnat betydande donationer till bl.a. sjukhus och andra vårdinrättningar samt till kulturella ändamål. Redarsläkten Banck härstammar från Viken, en ort norr om Helsingborg med traditioner från skutskepparnas och långfärdsseglarnas dagar. Bröderna Carl August (1846–1923), Otto (1848– 1924) och Bror Banck (1850–1932) flyttade in till Helsingborg i början av 1870-talet.
Brödratrion framstår som pionjärer inom rederinäringen i Helsingborg. År 1873 bildade de tillsammans rederiet C.A. Banck & Co. Dessutom startade de var för sig eller tillsammans ytterligare några rederier. Otto B. ägde 1914 ensam inte mindre än 17 ångfartyg på sammanlagt 24 000 ton. Ottos son Erik B., född 1874, död vid en trafikolycka 1935, övertog 1924 faderns rörelse och blev liksom denne känd som en stor donator, var bl.a. en av de stora donatorerna när grundstenen till Helsingborgs konserthus lades i april 1931. Eriks maka Ese B., (1884–1958) blev också känd som donator till Mariagården och Banckska barnsjukhuset. Se även Vikingsbergs konstmuseum och Sjöfartsstaden.