Helsingborgs-Posten Skåne Halland

Redaktionen på Södra Storgatan. På bilden igenkänns bl. a. tidningens unga medarbetare Elin Wägner sittande till vänster.
Redaktionen på Södra Storgatan. På bilden igenkänns bl. a. tidningens unga medarbetare Elin Wägner sittande till vänster.

Helsingborgs-Posten Skåne Halland, 1887–1951, eftermiddagstidning utgiven i Helsingborg, ej att förväxlas med den under en tidigare period utgivna Helsingborgs-Posten. Utgivningsbevis för en tidning kallad Skåne-Halland utfärdades i november 1887 för en fil. dr Robert In de Betou. Initiativet till den nya tidningen togs av konsul Nils Persson, landstingsman Ola Persson och civilingenjör Alf Larson. De tre ansåg att det behövdes en motvikt till ”den där allenarådande radikala frihandelsvänliga pressen” (med vilken man avsåg ÖP). I fyra år kom tidningen ut varannan dag som morgontidning, men 1891 blev den, tack vare stora ekonomiska bidrag av godsägare Peter von Möller, daglig eftermiddagstidning. I samband med detta döptes den om till Helsingborgs-Posten Skåne Halland. År 1893 köpte tidningsföretaget in Skånes Allehanda, som då leddes av den blivande författaren Carl August Cederborg.
Efter sammanslagningen fick HP en betydligt större spridning. Cederborg följde med i köpet och engagerades som redaktör för den nya tidningens söndagsbilaga Skånes Allehanda Helsingborgs- Postens Veckoblad. Under signaturen ”Håkan” skrev Cederborg politiska översikter i varje nummer av veckobladet och dessutom ett kåseri under den stående rubriken ”Bläck-hornsgrums”. År 1895 blev Cederborg Helsingborgs-Postens chefredaktör och förblev så till september år 1897, då företaget köptes av Gustav Erikson från Svenska Dagbladet. Cederborg var en av flera skribenter på HP vid förra sekelskiftet som sedermera blev berömd som författare. Så arbetade t.ex. Elin Wägner under åren 1903–1904 på redaktionen, och 1907 blev den unge Birger Sjöberg medarbetare och skrev bl.a. under den efter hand mycket kända signaturen ”Päta”. Han ersatte då som reporter och kåsör den välkände signaturen ”Bon Soir”, Herman Seldener. Under åren på HP kom Sjöberg att ge ut både ”Fridas bok” och ”Kvartetten som sprängdes”.
HP:s första hemvist var i eget hus i Möllegränden 20. Redan tio år efter tidningens start blev lokalerna otillräckliga och 1898 flyttade man till Södra Kyrkogatan 22. Ganska snart blev även dessa förhyrda lokaler för trånga, och 1903 flyttades kontor, redaktion och tryckeri slutgiltigt till ett delvis nybyggt hus på Södra Storgatan 17, där redaktionen flyttade in på andra våningen i ett befintligt hus och tryckeriet i ett fyravåningshus på gården med infart från Himmelriksgränden. Tidningsföretaget hade under många år i olika lokaler ett nära samarbete med Schmidts boktryckeri. Tidningen behöll under hela sin existens en konservativ inriktning. Chefredaktörer genom åren har varit J.G. Sellman 1891–93, G.O.L. Malm 1893–95, C.A. Cederborg 1895–97, G.E. Ericson 1897–1905, J.G. Christensén 1906–09, Sven Åkerberg 1909–1931, G. Areskog 1931–48, Boris Palm 1948–51. I januari 1951 övertogs HP av Helsingborgs Dagblad, som fram till årsskiftet 1954–55 fortsatte utgivandet med en kvällstidning kallad Kvällsnytt.