Peter von Möller

von Möller, Peter (1), 1809–1883, godsägare, adoptivson till kommerserådet Peter Möller, och far till Peter von Möller (2). Han introducerades i riddarhuset 1862 och var ledamot av första kammaren från 1867 och utgav en rad vetenskapliga skrifter om bl.a. lanthushållning. von Möller härstammade från den kända Helsingborgsfamiljen Beén (släkten), hans biologiske fader var Peter Beén, men han antog adoptivfaderns efternamn. Genom arv blev han ägare till en ansenlig förmögenhet, förutom flera egendomar i Helsingborg bland vilka sätesgårdarna Dömestorp och Skottorp i södra Halland kan nämnas.

von Möller, Peter, (2) 1839–1922, donator. Möller var son till godsägaren m.m. Peter von Möller (1) och bodde omväxlande i Helsingborg och på sina arvegods Dömestorp och Skottorp. I Helsingborg blev han närmast känd som ägare till Vikingsberg (1885–1899) och som donator bl.a. för uppförande av det barnsjukhus vid Bergaliden som invigdes 1888.