Gillet Gamla Helsingborg

Gillet Gamla Helsingborg - logotype
Gillet Gamla Helsingborg - logotype
Gillet Gamla Helsingborg – logotype

Gillet Gamla Helsingborg, (GGH) bildat den 7 september 1928, efter en tids planering av initiativtagarna, fabrikör Anders Borg (se Anders Borgs söner) och arkitekt SAR Gustaf Wilhelm Widmark. De hade lyckats samla 21 intresserade helsingborgare, som enligt den då 83-årige Borg inte fick bestå av ”några halvljumma pågar”. Widmark, som var den som stod för kallelsen, var då 43 år. Till Gillets första ålderman valdes jur. dr. Carl Sjunnesson på Ringstorp. Hans närmaste styrelsekollegor blev ingenjör Harald Bergengren, konsul Thorsten Wullt, initiativtagaren Widmark, kronouppbördskamrer Edvin Öberg och chefredaktör Ove Sommelius (se Sommelius (släkten)). Gillets huvudsakliga ändamål är att vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg. Antalet medlemmar, endast män, är begränsat till trehundratjugofem, varav högst etthundra får vara utanför staden boende. Två gånger årligen samlas medlemmarna till Vårgilles- respektive Höstgillesstämma. Ett stort antal utgivna, numrerade skrifter med Helsingborg som tema ingår i Gillets handlingar.
Gillet har även bidragit med gåvor till helsingborgarna, varav kan nämnas stadsflaggan, överlämnad 1937, hissad första gången på Rådhuset den 2 januari 1938, i samband med stadsfullmäktiges 75-årsjubileum. Ett kalkstensmonument, ritat av G.W. Widmark, skänktes till Mariakyrkan och avtäcktes den 18 januari 1944. Gravhällen vid Mariakyrkans södra sida skänktes och avtäcktes den 1 augusti 1951. Kommunfullmäktiges ordförandekedja överlämnades i samband med firandet av stadens 900-årsjubileum 1985. Minnesstenen på pestkyrkogården i Slottshagen 1994 och en glasmålning i Rådhuset i samband med byggnadens 100-årsjubileum är andra gåvor till staden.
Åldermän genom åren: Carl Sjunnesson 1928–1934, Gustaf W Widmark 1935–1967, Joel Laurin 1968–1978, Bertil Perntoft 1979–1988, Stig Jerker Svensson 1989–1994, Bengt Lindskog 1995–2018, Stephan Carlquist 2019 –     KEA, m fl.