Harald Wilhelm Widmark

Harald Wilhelm Widmark. Helsingborgs museers samlingar

Widmark, Harald Wilhelm, 1839–1904, ingenjör, disponent och konstruktör vid Mekaniska verkstaden (Helsingborgs Jern- och Lerkärlsfabrik, se Ruuthska bruket), far till G.W. Widmark. Han var född i Ljusdal, utexaminerades vid Teknologiska Institutet i Stockholm 1859 och efter var han under många år bosatt i England, knuten som chefskonstruktör vid en specialfabrik för tillverkning av lokomotiv. Han återvände till hemlandet 1879 för att tillträda en ledande befattning vid Petter Olssons företag Mekaniska verkstaden. I samband med att han inträdde i ledningen kom företaget att till betydande del inrikta produktionen på konstruktioner av järnvägsvagnar, ångpannor och lokomotiv. Den mångkunnige Widmark blev därmed en oumbärlig rådgivare och kompanjon till konsul Olsson vid tillblivelsen av flera andra av Olssons företag, däribland Gummifabriken. Widmark var också kommunalpolitiker. År 1899 motionerade han för att man skulle anlägga spårväg, vilken också kom till stånd fyra år senare. För sig och sin familj lät han 1884 uppföra villa Skalet mellan Hallbergs trappor och Kärnan. Se även Ruuthska bruket. SG

Läs mer: G.W. Widmark, ”Harald Wilhelm Widmark”, Minnen från Helsingborg och dess skola 31 (1964).