Centralpalatset

Centralpalatset, benämning som användes om det stora bankhus som fram till år 1967 låg vid Stortorgets sydvästra hörn mot Järnvägsgatan och Norra Kyrkogatan d.v.s. på platsen för nuvarande SE-bankens huvudkontor. Centralpalatset uppfördes 1886–87 efter ritningar av Johan August Westerberg. Huset kallades från början Högvaktenhuset efter den tidigare byggnaden strax intill, vilken för övrigt namngivit kvarteret. Huset inrymde ursprungligen tre butikslokaler, en cafélokal (Marcus conditori), åtta kontorslokaler, sex större lägenheter och en mindre. År 1906 ombyggdes bottenvåningen till banklokaler för Svenska Kreditaktiebolaget efter ritningar av Alfred Hellerström. Rivningen år 1967 av den arkitektoniskt intressanta byggnaden utlöste något av en proteststorm vars efterdyningar har hörts ännu in på 2000-talet.

Läs mera: Adam Katzeff, ”Ett försvunnet centralpalats”, Kring Kärnan 24 (1995).