Bokhandlare och antikvariat

Antikvariska bokhandeln på Drottninggatan startade som Lundgrens Antikvariat. På bilden nuvarande ägaren Olle Brunkestam
Antikvariska bokhandeln på Drottninggatan startade som Lundgrens Antikvariat. På bilden nuvarande ägaren Olle Brunkestam
Antikvariska bokhandeln på Drottninggatan startade som Lundgrens Antikvariat. På bilden nuvarande ägaren Olle Brunkestam

Bokhandlare och antikvariat. Helsingborgs första bokhandel grundades 1825 av Jöns Torell och var först belägen på Södra Kyrkogatan. Redan 1823 hade Torell fått utgivningsbevis för Helsingborgs-Posten. Boklådan och tryckeriet flyttades senare till Norra Kyrkogatan och samtidigt öppnade Torell ett lånebibliotek. År 1873 överlät han bokhandeln till sin medarbetare, Nils Segerström som 1877 sålde firman till G.M. Lembke (1856–1901). Denne gick i konkurs 1879, varpå Julius Gustaf Virgin blev ny ägare till boklådan.

Bokhandlare Ewerlöf lät även framställa trycksaker. Tillhör Ulf Rigstam
Bokhandlare Ewerlöf lät även framställa trycksaker. Tillhör Ulf Rigstam
Bokhandlare Ewerlöf lät även framställa trycksaker. Tillhör Ulf Rigstam

År 1883 trädde Carl Johan Killberg (1856– 1901) in som ägare. Han överlät 1890 firman på sin bror, Otto Killberg (1862–1939). Denne flyttade samtidigt bokhandeln till det nybyggda Frimurarhuset på Stortorget 4. Från början sålde Otto Killberg inte endast böcker. I adresskalendrar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kallades företaget ”Killbergs bokhandel musik- pappers- och konsthandel samt pianomagasinet AB”. Man sålde ”flyglar, pianon och orglar från 650 kronor” enligt en samtida annons. Även ”tvålar och parfymer” kunde man få köpa i affären. Efter den barnlöse Ottos död övertogs rörelsen av Frank Frankland. År 1940, femtio år efter flytten till Frimurarhuset gjordes en stor ombyggnad av lokalen. Pappersavdelningen förenades nu med bokavdelningen. Tidigare fanns det ingen förbindelse mellan de två.
1965 lämnade Frankland företaget och familjen Killberg blev återigen ägare. Sven Killberg (1928–1964), brorson till Otto, stod just i begrepp att överta rörelsen när han tragiskt omkom i en flygolycka utanför Ängelholm. I dag, 2005, är Svens tre söner Peter, Richard och Anders ägare till företaget som har sju butiker i skånska städer. Man driver samtidigt Killbergs Kontorsvaruhus. Vad beträffar de Killbergska bokhandelsinsatserna i Helsingborg ska även nämnas att Otto Killberg 1926 startade en filial på Rååvägen 38. Denna togs 1943 över av Erik Simeon Wennerstedt (1896–1968) och 1962 blev Ingvar Ingvarsson dess ägare. 1968 avvecklades bokhandeln.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/152/2016/12/800px-hedensbokhandel.jpeg
Interiör från Hedéns bokhandel vid Järnvägsgatan
Interiör från Hedéns bokhandel vid Järnvägsgatan
Interiör från Hedéns bokhandel vid Järnvägsgatan

Den näst äldsta boklådan i Helsingborg öppnades 1834 av Carl Bernhard Beén. Tidningsutgivaren och författaren Oscar Patrik Sturzen-Becker, övertog firman omkring 1841. Tio år senare, 1851, sålde han firman till F. O. Kjellström som 1855 överlät den på F.A. Ewerlöf (1833–1859). Efter hans död fortsatte änkan, Helena Ewerlöf (1833– 1901), till en början med svågern Hjalmar Ewerlöfs hjälp som föreståndare, men därefter ensam. Hon startade även ett tryckeri och öppnade lånebibliotek i bokhandeln. År 1864 överlät hon bokhandeln på C.A. Kullberg och förlaget på Antikvariska Förlagsexpeditionen, men behöll lånebiblioteket som flyttades till Eric Dahlbergs gata. Johan Svensson (1835–1895) blev 1867 nästa ägare. Han var mycket aktad och ansågs av vissa som en av landets bästa i branschen. I hela 27 år drev han bokhandeln i det hus som i dag är känt för att hysa Fahlmans konditori. År 1895 kom bokhandeln i nya händer genom Esaias Th. Olin (1853– 1904), som arbetat hos Svensson i 26 år. Efter tre år som egen överlät Olin firman 1898 på Thure Holmgren (f. 1871) vilken bolagiserade rörelsen under namnet AB Thure Holmgrens Bokhandel. År 1909 tog Birger Hedén över bolaget och några äldre helsingborgare minns säkert än Hedéns bokhandel på Järnvägsgatan. Senare ägare, men med bibehållet firmanamn, har varit K.E. Hansson och Per Börje Jakobsson. Den sistnämnde avvecklade den anrika bokhandeln 1977.
År 1893 öppnades Helsingborgs Missionsbokhandel på Bruksgatan 36 av E. Kindberg. Omkring 1906 blev firman utökad med en butik på Järnvägsgatan 17. Rörelsen togs över av Henric Hedborg omkring 1907. Han avvecklade efter en tid filialen på Järnvägsgatan men fortsatte på Bruksgatan under många år framöver. Omkring 1915 trädde Anders Brundelius in som ägare, Hedborg fortsatte att sköta bokhandeln, Brundelius fick nämligen inte kommissionärskap förrän 1934. Omkring 1939 flyttades butiken till Södra Storgatan 43, men 1941 gjorde Brundelius konkurs. Året därpå köpte Ingrid Högnell rörelsen, i ”akt och mening att därmed trygga familjens försörjning”. Maken var sjökapten och hon ville ha honom kvar i land under rådande världskrig. Han deltog också i bokhandelsarbetet, men 1945 lämnade paret över till Lars Malmquist. Under fortsatt firmanamn, Högnells bokhandel, drev han butiken vidare under 30 år – fram till sin bortgång. Bokhandeln, som var en av de tre stora i Helsingborg, togs 1976 över av Bertil Ölander. Han liksom sin företrädare var kända som mycket bokkunniga. År 1997 lades Högnells bokhandel ner eftersom det gamla huset skulle rivas. Den hade då sedan 1983 verkat i huset på Södra Storgatan 9.
Även Råå har haft en missionsbokhandel, startad på 1910-talet av skepparen Albert Björk, under namnet A.S. Björks bok- och pappershandel. Starten skedde i blygsam skala och verksamheten togs senare över av sonen Emanuel Björk som drev firman vidare. Den ändrade då namn till Råå Missionsbokhandel. Vad bokförsäljningen beträffar rörde det sig endast om religiös litteratur. Denna försäljning tynade efterhand bort och det kom mest att röra sig om pappershandel och accidenstryckeri (tillfällighetstryckeri av blanketter, visitkort etc.). Mot slutet av 1990-talet upphörde firman sedan länge under annat ägandeskap men så gott som hela tiden på adressen Rååvägen 20.
Albin Holmgrens Nya Bok- och Pappershandeln, verksam under början av 1900-talet tillhör de mindre kända i branschen, likaså Nils J. Hansson i Folkets hus, Gummessons Bok- & Pappershandel, den sistnämnda på Södergatan 17, samt Bondesson & Jönsson på Holländaregatan 15, samtliga öppna under tidigt 1900-tal.
I samband med öppnandet av Väla centrum 1974 öppnade Bonnierägda bokhandelskedjan Bokman en butik där. Chefen för Välabokhandeln, Olle Flodin köpte den 1982 och 1987 tog han även över en butik på hörnet Ålgränden/ Kullagatan. Denna, också en Bokmanbutik, hade öppnat 1984, men ägare var nu Akademibokhandeln. År 1991 flyttade Flodin denna till Järnvägsgatan 3. Han sålde 2003 de båda butikerna, på Väla och Järnvägsgatan, till numera KF-ägda Akademibokhandeln.
Bland antikvariatsbokhandlarna kan nämnas G.L. Tullstorp (1840–1914), som 1899 öppnade ett lånebibliotek och antikvariat i Jacob Hansens hus. Efter hans död flyttade änkan, Annie Elisabeth T. rörelsen, som bedrevs under namnet Antikvarisk Godtköpsbokhandel till Kullagatan 28. År 1917 upphörde verksamheten.
Skriftställaren m.m. William Lengertz (1891– 1962) öppnade ett antikvariat på Bruksgatan 11 omkring 1918 och bedrev samtidigt en förlagsverksamhet. Redan 1921 överlät han boklådan till John S. Jönsson som flyttade den till nr 13 vid samma gata, ett litet hörnhus mot Möllegränden. Det rymde senare en bok- och frimärkshandel som drevs av Erik Nilsson. Han lade ner verksamheten i slutet av 1980-talet då fastigheten stod inför en total ombyggnad. Ett annat antikvariat var Ernst Hilmers, som i slutet på 1920-talet öppnades i Bagerska huset, hörnet Drottninggatan 70/Sankt Jörgens plats. Omkring 1932 flyttade Hilmer antikvariatet till Fågelsångsgatan 7 där det låg kvar till slutet av 1940-talet.
I en källarlokal på Drottninggatan 76 ligger sedan slutet på 1930-talet ett antikvariat, startat av Malte Persson. Denne överlät ganska snart affären på Sigurd Lundgren, som fortsatte under ett tjugotal år och sedan sålde till Allan Rosqvist. I slutet på 1970-talet tog Helge Andersson över, men bara en kort tid, han hade även en antikvitetsaffär och tyckte att det blev för mycket med båda varför han 1980 sålde bokhandeln till Olle Brunkestam som drev den under namnet Antikvariska bokhandeln. Idag 2012 drivs verksamheten vidare i ny regi.
Ett stort antikvariat fanns fram till 1980-talet i Romares stiftelses källare och drevs av Marianne Svensson. 1971 etablerade bröderna Kaj och Yngve Rosenqvist ett antikvariat på Furutorpsgatan. De började i liten skala, men snart kunde de öppna i större lokaler på Södra Storgatan 13, i hörnet till Himmelriksgränden och efter en tid i ännu större lokaler i samma fastighet. Kaj R. fortsatte efter en tid ensam på Storgatan, medan brodern öppnade på hörnet Bollbrogatan/ Carl Krooks gata. Omkring 2002 lämnade Kaj butiken på Storgatan och flyttade över till brodern på Söder. Här fortsatte de gemensamt till december 2004 då Corner shop, som antikvariatet hette, stängdes för gott. KEA
Läs mera: Kristen Rasmussen, ”Hälsingborgs bokhandlare och antikvariat i äldre tid”, Minnen från Helsingborg och dess skola 42 (1975).