Väla centrum

Väla centrum. En känd symbol
Väla centrum. En känd symbol

Väla centrum, var vid invigningen 1974 Sveriges största köpcentrum. Centrumanläggningen uppfördes av AB Skånska Cementgjuteriet och Göran Bengtsson Byggnads AB. Företagen hade tidigare förvärvat Vasatorps gods, som ägde Björka gård på vars mark anläggningen är belägen. Väla Centrum hade år 2005 en handelsyta om ca 38 000 m2. I anslutning till anläggningen fanns då ca 3 300 parkeringsplatser. Ca 1 300 anställda i 106 butiker sålde till ca 4,8 miljoner besökare för ca 1,2 miljarder kronor per år. Inom Välaområdet finns ytterligare butiker i separata byggnader. Efter en tillbyggnad som stod klar 2012 har Väla ca 180 butiker, 5 500 parkeringsplatser och årligen ca 8 miljoner besökare. 2020 redovisar Väla ca 12 miljoner besökare.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museer finner du foton från Väla centrum, bland annat: [[1]]