August Wingårdh

Wingårdh, August. Helsingborgs museers samlingar
Wingårdh, August. Helsingborgs museers samlingar

Wingårdh, August, 1860–1955, konsul och industriman. Wingårdh började 15 år gammal som bodbiträde hos handlande I.M. Angelin på Södra Storgatan 3–5. Han blev så småningom ägare till handelsrörelsen och köpte fastigheten. Han kom att bli grundare av ett flertal företag, förutom sin kolonialfirma, August Wingårdh AB, även av Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB (Gödningsbolaget), Skåne-Hallands Utsädes AB, Gullhögens Bruk i Skövde (cementtillverkning.), Malmö Oljeslageri och Happaschs Såpfabriks AB. Wingårdh startade egen tillverkning av gödningsmedel i en nybyggd fabrik i Malmö under namnet AB Svenska Konstgödnings- och Svavelsyrafabrikerna. Han drev också en stor gödningsfabrik i Riga, Erste Russiche Super-phosfatfabr. AG., vilken leddes av sonen, Jan Wingårdh. Fabriken förstatligades av ryssarna vid andra världskrigets utbrott, varpå Jan återvände till Helsingborg och tog över ledningen av Gödningsbolaget.
Tillsammans med andra köpmän var August Wingårdh med och startade flera andra Helsingborgsföretag. Sönerna Gustaf, Gunnar, Henning och Jan, hade ledande poster inom de olika bolagen, där även barnbarn sedan kom att finnas i ledande poster.
August Wingårdhs bostad, villa Solbacka vid Tinkarp, lät han uppföra 1909–10, men redan 1897 hade han låtit bygga en villa ett stycke norr därom, kallad Ekeliden, ritad av Ola Anderson (se även Arkitektur och arkitekter). Byggnaden var försedd med ett torn och detta ska ha irriterat kung Oscar II som ombad Wingårdh att riva detta. Så blev inte fallet, men sedan prinsparet 1905 fått Sofiero i bröllopsgåva köpte de Ekeliden och i utbyte krävde Wingårdh en dubbelt så stor tomt, vilket han fick. Villa Ekeliden blev av med sitt torn 1909 och Wingårdh byggde Solbacka året därpå. Ekeliden är den som vi känner som före detta hovmarskalksvillan. Wingårdh tilldelades Helsingborgsmedaljen 1949. KEA

Läs mer: K.E. Ander, ”Det Gamla Helsingborg”, Del VIII, (1988).