August Wingårdh AB

Wingårdh, Aktiebolaget August, kolonialvaruföretag med ursprung från tidigt 1800-tal, övertaget 1884 av August Wingårdh. Företaget expanderade starkt och 1899 avskilde Aug. W. den jordbruksknutna handeln från kolonialfirman genom att starta Helsingborgs Konstgödnings- & Foderämnes AB (Gödningsbolaget). År 1904 avskildes handeln med utsäde genom bildandet av Skåne-Hallands Utsädes AB. År 1902 ombildade W. kolonialfirman till aktiebolag. Som pionjär inom det nya säljsystemet ”Cash and carry” var firman 1957 pionjärer och landets näst största. Kolonialfirman lämnade 1961 de gamla lokalerna vid Södra Storgatan–Billeplatsen för ett nybygge på Kapplöpningsgatan. År 1967 såldes företaget till SB-Center i Malmö (Thor Pålsson, Pågens). KEA